תחרות "והגית בו" - תקנון

נושא התחרות בשנת תשפ"ד:
מלחמת חרבות ברזל בראי ההלכה: היבטים יחודיים
 בהקשר של חוסן אישי ולאומי.


תנאי הגשה עיקריים:

 1. הגשת החיבורים למועמדות לפרס תיעשה עד לתאריך ר"ח אב תשפ"ד
 2. טקס הענקת הפרס ופרסום שמות הזוכים יהיה בחנוכה תשפ"ד.
 3. ניתן להגיש אך ורק כתבי יד שלמים, הכתובים היטב וערוכים מבחינה לשונית וסגנונית (פירוט והנחיות לכתיבה להלן בנספח א' .
 4. על המחבר לצרף קורות חיים ותקציר החיבור (עד 300 מילים), ולענות על השאלון האינטרנטי שנמצא להלן בנספח ב'.
 5. אורך המאמר יהיה בין 3500 ל- 7000 מילים.
 6. לא יפורסמו מאמרים שפורסמו במקומות אחרים, או שנשלחו במקביל לשיפוט במקום אחר.
 7. לתחרות לא יוכלו לגשת קרובים מדרגה ראשונה של חברי וועדת הפרס, סגל המכון הגבוה לתורה ועובדי פרויקט השו"ת שבאוניברסיטת בר-אילן.
 8. שמות הזוכים יפורסמו בבמות מדיה שונות.
 9. בהליך ההגשה, הקריאה והשיפוט של כתבי היד שיוגשו, יישמר עיקרון האנונימיות ותהיה הקפדה על חסיון זהותם של המחברים והשופטים כאחד.
 10. אם לא ימצא מאמר הראוי לזכות בפרס לא יינתן הפרס בשנה זו.
 11. תנאי לזכייה בפרס הוא הסכמה לפרסומו במסגרת המכון הגבוה לתורה ופרויקט השו"ת.
 12. בהגשת כתב היד מצהיר המחבר כי כתב היד הינו יצירה מקורית שלו.
 13. חוות הדעת ושיקולי וועדת הפרס לא יימסרו למחברים.
 14. זוכים משנים קודמות אינם זכאים להגיש פעם נוספת.

לבירורים ניתן לפנות למר יוני גוטמן, מנהל המכון בדוא"ל  jonatan.gutman@biu.ac.il