הרשמה

שלבי הרישום למכון הגבוה:

  1. מילוי טופס פרטים אישיים מטה.
  2. ראיון עם אחד מצוות הר"מים וחתימה על מסמך המלגות במזכירות המכון
  3. רישום טביעת אצבע והסבר על מערכת הנוכחות הביומטרית


הרשמה לשנת תשפ"ה

לרישום

 

 

הנחיות לרישום קורסים:

הנחיות לרישום
1. סטודנט רשאי להירשם רק ליחידות הלימוד הפתוחות עבורו לרישום באינבר.
2. זכאות למלגה הינה עבור רישום למינימום 3 יחידות לימוד או 6 סדרים (סה"כ 6 שעות שבועיות), ולא ליותר מ- 8 יחידות לימוד או 16 סדרים (סה"כ 16 שעות שבועיות).
3. רישום לקורס מקוון אינו משתתף בצבירה לשעות המינימום הנדרשות לצורך זכאות למלגה.
4. רישום לתוכנית הישיבתית- נדרש רישום ל- 4 יח' חברותא ייעודיות לתוכנית זו, בימי א' בין 08:00-12:00 + רישום לשיעור בימי א' בין 12:00-14:00.
5. רישום לתוכנית משרד החינוך- נדרש להירשם ל- 10 יחידות לימוד (20 שעות שבועיות).
6. רישום לבית מדרש לחיים (תוכנית השטעטל)- נדרש רישום ל- 4 יח' חברותא ייעודיות לתוכנית זו.
7. כל יחידת לימוד (90 דק') = 0.5 נ"ז לסמסטר. כל יחידת סדר (60 דק') = 0.25 נ"ז לסמסטר. קורס מקוון = 1 נ"ז לסמסטר.
8. רישום לבתי מדרש ערב- זכאות לנ"ז עבור בית מדרש ערב תינתן רק עבור יחידת לימוד אחת מתוך בתימ"ד ערב. אין זכאות למלגה בגין לימוד בית מדרש ערב.
9. רישום ליחידות "ניצוצות" ו- "עשה לך רב" יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהרב שבתי רפפורט ו/או מראש ביהמ"ד- הרב ד"ר יהודה אלטשולר.
10. סטודנטים בתוכנית ראשית- נדרשים להירשם ל- 4 יחידות לימוד (8 שעות בשבוע), בהתאם לאפשרויות הבאות:

  •  מסלול רגיל: 4 יח"ל המפוזרות במהלך השבוע.
  •  מסלול יום א': 3 יח"ל ברצף בימי א' בין השעות 16:00-22:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע.
  • מסלול יום ב': 3 יח"ל ברצף בימי ב' בין השעות 16:00-22:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע.

11. סטודנטים בתוכנית ראשית רשאים להירשם ל- 2 יח' סדר בלבד.
12. סטודנטים בתוכנית ראשית המבקשים להירשם ליחידת לימוד שלא במסגרת מערכת ראשית, מתבקשים לפנות לרב סמט במייל: israel.samet@biu.ac.il ולבקש את אישורו בכתב לרישום. לאחר קבלת האישור, יש לפנות לאפרת  biu.magal@biu.ac.il לביצוע הרישום.

בהצלחה!