נקודות זכות

תמונה

הלימודים בבית המדרש יוכרו כנק' זכות ללימודי יסוד וללימודים כלליים, לפי הכללים הבאים:

  1. הזכאות לפטור תהיה ביחס של 2:1, כלומר, כל 2 יח' לימוד (4 ש"ש) במכון יזכו את הסטודנט בפטור מ- 1 קורס יסוד ביהדות / קורס כללי (2 נ"ז).
  2. באם חלה על הסטודנט חובת לימודי יסוד ביהדות, מתן הפטור יהיה תקף תחילה על קורסי יהדות, ולאחר מכן על קורסים כלליים.
  3. באם הסטודנט פטור מלימודי יסוד ביהדות, לימודיו במכון יוכרו לצורך הפטור מקורסים כלליים ביחס זהה (2:1).
  4. סטודנט שילמד 10 יח' לימוד (20 ש"ש) במכון יזכה לפטור מ- 5 קורסים ביהדות (10 נ"ז), ובנוסף יקבל פטור מ-1 קורס כללי (2 נ"ז).