הנחיות תכנית משרד החינוך

סטודנט/ית יקר/ה,

אנו שמחים שבחרת ללמוד במכון הגבוה לתורה( בית מדרש/מדרשה), ולהצטרף לתוכנית משרד החינוך.

להלן מס' דגשים והנחיות לתוכנית זו:

1.      על מנת להירשם לתוכנית משה"ח- עליך להיות רשום למסלול לימודים אקדמי מלא (לפחות 80%) באוניברסיטה ולהירשם ל- 20 שעות לימוד (שעות מלאות) במכון הגבוה לתורה (בית מדרש/מדרשה).

2.      לימודים במכינה קדם אקדמית אינם מוכרים לצורך רישום לתוכנית משה"ח.

3.      לזכאות למלגה, נדרשת נוכחות חודשית של 80% לפחות, ביחידות אליהן נרשמת.

עם זאת, תשלום המלגה הינו על פי אחוז הנוכחות בפועל (בין 80%-100%).

4.      עם הרשמתך לתוכנית, עליך להעביר צילום ת"ז מלא (כולל הספח) למזכירות המכון, ולחתום על טופס הצהרה זה.

5.      אסור בשום פנים ואופן להירשם רישום כפול ליחידות לימוד במג"ל במקביל לשעות הלימוד שלך באוניברסיטה, גם אם אין חובת נוכחות באותו קורס אקדמי.

6.      כל יציאה מהבניין (ובמקרה של לימודים בזום- כל יציאה מהזום) מחייבת החתמת יציאה בשעון הנוכחות, והחתמת כניסה בחזרתך לבניין (או לזום).

7.      תלמיד בתוכנית זו, אינו יכול לתקן דיווחי יציאה ששכח להחתים, ולא יקבל תשלום עבור אותו יום ששכח להחתים יציאה.

8.      במצב חוזר של חוסר החתמת יציאה, הסטודנט ייפלט מתוכנית זו ולא יהיה זכאי לקבלת המלגה.

9.      סטודנט שאינו מחויב להימצא בשיעור או סדר, קרי אין לו שיעורים/סדרים אליהם הוא משובץ, נדרש להחתים יציאה ובכך לא ייכלל ברשימת המדווחים לביקורת.

10.  חובה על כל סטודנט הלומד בתוכנית זו להיות זמין טלפונית בעת שהותו בבניין המכון/המדרשה, אנא עדכנו את צוות המכון/המדרשה באם חל שינוי במספר הטלפון שלכם.

11.  עם רישומך לתוכנית, תצורף לקבוצת ווטסאפ ייעודית, בה תישלח הודעה בזמן ביקורת.

12.  בעת ביקורת משה"ח, עליך להתייצב במהירות האפשרית במזכירות המכון/המדרשה עם תעודה מזהה ולוודא שמסמנים אותך ברשימת התלמידים הנוכחים.

13.  במהלך השנה, יבוצעו מס' ביקורות דמה פנימיות, סטודנט שיימצא חתום כניסה במהלך ביקורות אלו ובכלל ולא יהיה נוכח בבניין בניגוד להנחיות, תישלל ממנו המלגה רטרואקטיבית והוא יודח מתוכנית משרד החינוך.

14.  תשלום המלגה מותנה בהעברת הכסף ממשרד החינוך למכון הגבוה לתורה.

15.  תלמיד המבקש לצאת לחו"ל במהלך השנה ובחופשות הסמסטר, מתחייב להגיש למזכירות המכון/המדרשה בקשת יציאה לחו"ל כחודש לפני מועד הנסיעה. בקשה זו תועבר לאישור משה"ח.

16.  לידיעתך- תוכנית משה"ח מותנית במינימום 40 נרשמים.

 

אנא הקפידו על הנחיות אלה. אי עמידה בנהלים עלולה לסכן את כלל תמיכת המוסד ולמנוע מתן מלגה. ובמידת הצורך אף עלולה לגרור החזר רטרואקטיבי של מלגה שניתנה. לסטודנט.

*הכתוב במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים.

*כל הנאמר מתייחס למלגת משרד החינוך בלבד ואין קשר למלגת שכר הלימוד באם הנך זכאי.

הורדת טופס הסכמה לתנאים אלו לחץ כאן
יש להגיש את הטופס חתום למשרד