ברוחב דעת

בית המדרש פתוח בפני כל אדם שחשקה נפשו בתורה, ומעוניין ללמוד בבית המדרש.
בנוסף מוצעות מסגרות לימוד לשומעים חופשיים כמקובל באוניברסיטה.
בחופשות הסמסטר מוצעות מסגרות לימוד ייחודיות בעלות נושאים מוגדרים המתפרסמים בנפרד.

התכנית מיועדת לשומעים חופשיים וגמלאים