זמני תפילה

שעון חורף

שעון קיץ  

תפילת שחרית

7:15 (שני וחמישי 7:10) 7:15 (שני וחמישי 7:10)
7:00 (שני וחמישי 6:50) בשלייפר 7:00 (שני וחמישי 6:50) בשלייפר

תפילת מנחה

13:35 13:35
15:40 בבימ"ד עליון 15:40 בבימ"ד עליון

תפילת ערבית

17:35 משתנה לפי צאת הכוכבים 19:50 משתנה לפי צאת הכוכבים