תכנית 'אלול'

בית המדרש פותח את שעריו בתכנית אלול עוד לפני שנת הלימודים האקדמית, ומציע ללומדיו מסגרת לימודית בעלת תכנים עשירים וייחודיים לקראת הימים הנוראים.

במהלך החודש יתקיימו גם ימי עיון מיוחדים שיוקדשו לתכני הימים הנוראים והחגים.

המלגות ללומדי בית המדרש בתכנית אלול מחושבות על פי מפתח שונה, יש להתעדכן עם המזכירות.

הלימודים בתכנית מקנים מלגות ונקודות זכות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד:
biu.magal@biu.ac.il
03-5318479