המכון הגבוה לתורה

הלימודים בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה מורכבים מלימודי הלכה, גמרא, ומחשבת ישראל בצורת לימוד מסורתית וחדשנית כאחד. בית המדרש מדרבן את תלמידיו לחשוב באופן עצמאי ולפתח יצירתיות בהבנת מקורות ההלכה והמחשבה היהודית מתוך ראייתו את עצמו כחלק משושלת העברת התורה.
בית המדרש שואף להעמיד עתודה של אנשים בעלי דעה בכל תחומי המדע והדעת, שהמסורת היהודית משלימה את ידיעותיהם הכלליות ומשמשת נר לרגליהם בדרכים הרבות בהן הם הולכים. עתודה זו תשפיע על החברה הישראלית ביכולתה האינטלקטואלית ובמנהיגותה.

גלו כל מה שקורה
המכון הגבוה לתורה
המכון הגבוה לתורה פותח את שעריו לשנת לימודים נוספת, וכמו בכל שנה, גם השנה לצד התכניות הוותיקות אנו משתדלים לרענן, להתחדש ולהשתפר במטרה לאפשר לימוד תורה מעמיק, עיוני, מגוון ומשמעותי.