תכנית ראשית לבוגרי החינוך הממלכתי

תכנית ראשית,

התכנית ע"ש נורמן וג'והן שטרנטל מיועדת לסטודנטים מכל התארים, בוגרי החינוך הממלכתי בלבד, המעוניינים לשלב בלימודיהם האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק.

המשתתפים נפגשים עם עולם עשיר של ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי והכרת אורח החיים היהודי.

התכנית מחייבת לימוד בהיקף של לפחות 4 יחידות לימוד והיא כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות וחברותות עם לומדי בית המדרש.

ניתן ללמוד בתכנית זו באחת מהאפשרויות הבאות:

מסלול רגיל - לימוד של 4 יח"ל המפוזרות במהלך כל השבוע, בהתאם ללוח השיעורים של התכנית.

מסלול יום א' - לימוד של 3 יח"ל ברצף ביום א' בין השעות 22:00 - 16:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע.

מסלול יום ב' - לימוד של 3 יח"ל ברצף ביום ב' בין השעות 22:00 - 16:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע.

הלימודים בתכנית מוכרים לחובת לימודי היסוד באוניברסיטה.
ראש התכנית הינו הרב ישראל סמט,
נייד: 052-6071647
מייל: Israel.Samet@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 10/04/2024