מסלולי המלגות

מסלולי המלגות:

 1. מלגה בתוכנית אלול- גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (90 דק') יעמוד על 150 ₪.
                                 עבור יחידת סדר (60 דק') 75 ש"ח.
 2. מלגה במהלך השנה, גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (90 דק'), יעמוד על 600 ₪ לסמסטר, גובה המלגה עבור כל יחידת סדר (60 דק') יעמוד על 300 ₪ לסמסטר.
 3. נוכחות מלאה של ארבע יחידות לימוד ביום, חמישה ימים בשבוע, במסגרת תוכנית אלול, תגדיל את המלגה במהלך השנה עבור יחידת לימוד ב- 25% לכל יחידת לימוד או סדר סמסטריאליים (התוספת תינתן רק לסטודנט שישלים את שנת לימודיו במכון).
 4. תוכנית "והגית"- לימוד של 3 יח"ל (6 שעות בשבוע) ברצף ביום א' בבוקר- 1,000 ₪ עבור כל יחידה.
 5. ניתן לקבל מלגה עבור 8 יחידות לימוד שבועיות לכל היותר.
 6. תוכנית משרד החינוך: סטודנטים שילמדו 20 שעות (60 דקות) שבועיות בביהמ"ד, יהיו זכאים בנוסף למלגת שכ"ל (600 ₪ ליח"ל / 300 ₪ ליח' סדר) גם למלגת קיום חודשית (כ- 500 ₪ לרווק, כ- 1,000 ₪  לנשוי) בחודשי הלימוד בפועל בלבד, לא כולל חופשות סמסטר. בנוסף יוענק בסוף השנה מענק ע"ס של 2,500 ₪ למסיימים שנה מלאה בתוכנית זו. לפרטים נוספים יש לפנות למשרד.
 7. השתתפות בקורס מקוון תזכה ב 250 ₪.
 8. תוכנית ראשית (לבגרי החינוך הממלכתי):
  מסלול רגיל: לימוד של 4 יח"ל מפוזרות במהלך השבוע- 600 ₪ עבור כל 1 יח"ל.
  מסלול יום א': לימוד של 3 יח"ל ברצף בין השעות 16:00-22:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע- 725 ₪ עבור כל 1 יח"ל. 
  מסלול יום ב': לימוד של 3 יח"ל ברצף בין השעות 16:00-22:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע- 725 ₪ עבור כל 1 יח"ל.
 9. בית מדרש לחיים: לימודי ערב בשיתוף ישיבות ההסדר בין השעות 22:00 - 19:30 - גובה המלגה 2000 ש"ח לסמ'.