מלגות - כללי

תנאים לקבלת המלגה:

  1. תנאי בסיסי לקבלת מלגה הינו היות הסטודנט רשום כסטודנט מן המניין באוניברסיטת בר-אילן בלימודים לקראת תואר או תעודה, בשנה בה הוא לומד במכון. סטודנט המקבל קנס בשל פריסת יתר של התואר, יגיש בקשה מיוחדת לוועדת חריגים.
  2. זכאי לקבל מלגה סטודנט שהשתתף במינימום 3 יחידות לימוד שבועיות ומעלה במשך סמסטר, או ב- 6 שעות סדר.
  3. קורס מקוון אינו משתתף בצבירה לשעות מינימום המזכות במלגה.
  4. תשלום המלגה הינו על פי אחוזי נוכחות בפועל (בהתאם לרישום בתוכנת הנוכחות של המכון) בכל יחידת לימוד או סדר (מינימום 80%).
  5. השתתפות בבתי מדרש ערב אינה מזכה במלגה.
  6. קבלת מלגה עבור תוכנית אלול מחייבת לימודים בפועל באוניברסיטה במהלך השנה העוקבת.

 

הערות חשובות: 

  1. הלימודים במכון הגבוה לתורה מוכרים לחובת לימודי יסוד באוניברסיטה. הרישום הקובע להכרה בנקודות זכות ולזכאות למלגה (בכפוף לעמידה בתנאי הנוכחות כמובן) הינו הרישום הקיים במערכת האינבר ולא במערכת הנוכחות! באחריות הסטודנט לבדוק בתקופת השינויים שמערכת האינבר שלו מעודכנת!
  2. צפי מועדי תשלום המלגות: עבור תוכנית אלול + סמסטר א' – כחודש לאחר תום סמסטר א', עבור סמסטר ב' – כחודש לאחר תום הסמסטר.
  3. המלגה תינתן גם לסטודנט שזכאי למלגת לימודים ממקור אחר (באחריות הסטודנט לעדכן בעת הרישום את צוות המשרד על כך).
  4. הנהלת המכון רשאית לשנות את סכומי המלגות בכפוף לאילוצים שונים.