שגרירים בלב

על מנת לסייע לסטודנטים ולסטודנטיות של המכון בפרט ואונ' בר-אילן בכלל, להקים בתים ומשפחות, 
הושק מיזם שגרירים בלב הקמפוס.

רכזת המיזם היא
בר איצקוביץ 058-4605020