אולפן גיור

בית המדרש שמח לארח את אולפון הגיור של ארגון מחניים.

בכל שבוע מתקיימים לימודים בכתות המכון וב"ה רבים מהלומדים זוכים להצטרף לעם ישראל ולחסות תחת כנפי השכינה.