קורסים מקוונים

בית המדרש מציע אפשרות למידה מרחוק בארבעה קורסים בתחום תורה ומדע:

1. "ממשקים": קורס מקוון במשפט עברי.

2. מדעי החיים, אתיקה והלכה.

3. כלכלה חברה הלכה.

4. תורה, הלכה ומדעי המדינה.

 

בכל קורס מקוון ישנן מטלות והוא מזכה במלגה ובנ"ז אקדמית.

התכנית מוכרת לגמולי השתלמות ולמורים בשנת שבתון, בשיתוף פעולה עם היחידה לפיתוח מקצועי של האוניברסיטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד:
biu.magal@biu.ac.il