בית מדרש לחיים

ביוזמה משותפת עם ארבע ישיבות הסדר (ירוחם,רמת גן, מעלות ומוסדות בני דוד),מתקיימים לימודים בביהמ"ד בכל יום רביעי בערב.

התכנית משלבת לימודי גמרא ואמונה ועוסקת בתכנים שקשורים לעולם המעשה.

בסוף כל מפגש מתקיים שיעור אורח ע"י ר"מ מאחת מישיבות ההסדר.

לפרטים ניתם לפנות לישי אסרף: 058-4021801