תכנית הלכה

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע ישיבתי המעוניינים לגשת למבחני ההסמכה של הרה"ר לישראל, ולסטודנטים המעוניינים להעמיק בלימודי הלכה עיוניים. 

כל משתתף מחוייב בלימודים בהיקף של לפחות 2 סדרים מעבר להשתתפות בשיעורים.

על מנת להקל על הלומדים, אחד השיעורים יתקיים באמצעות ה-ZOOM.

ללומדים ישלחו דפי הכוונה ללימוד אישי בנוסף לסוגיות הנלמדות בשיעור, ותערכנה חזרות ובחינות פנימיות לחידוד הלמידה.

מסיימי תכנית ההלכה ובעלי הסמכה, יוכלו להרשם לתכנית להכשרת רבני קהילות - 'עשה לך רב'.

ראש התכנית הוא הרב דוד בגנו.
dbagno77@gmail.com