לימודים - תכנית 'קביעת עיתים'

התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי רקע ישיבתי או לכאלה המעוניינים בלימוד מתוגבר.

משתתפי התכנית מתחייבים בלימודים בבית המדרש בהיקף של עד 8 יח"ל שבועיות (ולא פחות מ- 3 יח"ל).

הלימוד יהיה מורכב מהשתתפות בשיעורים ומלימוד עצמי בסדרי הלימוד. בתאום עם הר"מ המלווה, ניתן לשלב בין מגוון השיעורים המוצעים בבית המדרש ולימוד עצמי בהתאם ליכולת התלמיד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד:
biu.magal@biu.ac.il