"והגית בו" - תכנית ישיבתית

התכנית הישיבתית מאפשרת רצף לימודי לאורך בוקר שלם בנחת ויישוב הדעת בסוגיות בענייני שומרים בסמ' א', וסוגיות בדיני אבידה ומציאה בסמ' ב'.

התכנית תתקיים בימי ראשון בבוקר ובין השעות 8:00 - 13:30 בהנחיית הרב יהודה דהן.

סטודנטים שלוח הזמנים האקדמי שלהם מאפשר להם השתפות בתוכנית, מוזמנים לקחת בה חלק. 

המלגה למשתתפי התוכנית תעמוד ע"ס של 3000 ש"ח לכל סמסטר.

ראש התכנית הינו הרב יהודה דהן,
yehudada@gmail.com