תכנית 'ניצוצות'

תכנית 'ניצוצות'

פורום 'ניצוצות' עוסק מידי שבוע במתח ובהפרייה ההדדית שבין השפה התורנית לבין זו המדעית. הלימוד הוא בסוגיות עיוניות שונות ובהשראה מעולמות שמחוץ לבית המדרש. התכנית מיועדת לסטודנטים לתארים מתקדמים, וההצטרפות אליה מותנית בראיון אישי.
בראש התכנית עומד הרב שבתי א' הכהן רפפורט.