תכנית מפעל החבורות

תכנית 'מפעל החבורות'

התכנית מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון בעלי רקע תורני, שלהם יכולת לימוד עצמי גבוהה.

היקף הלימוד הנדרש בתכנית זו עומד על 4 יח"ל לכל הפחות. הלומדים בוחרים נושא ללימוד עצמי, ועליהם להעביר שיעור בנושא בפני חבורת הלימוד שלהם (עד 6 לומדים), בסיוע ראש התכנית.

בכל סמסטר יעביר כל אחד מהלומדים 2 – 3 "חבורות" (בהתאם לגודל הקבוצה). חלק ממטרת התכנית היא להכשיר את הסטודנטים להעברת שיעורים בקהילותיהם, גם לאחר שנות לימודיהם בבית המדרש. ההצטרפות לתכנית מותנית בראיון אישי.
למצטייני התכנית תוענק תוספת שנתית למלגה בסך 750 ₪.
בראש התכנית עומד הרב רפאל שטרן.
sternr111@gmail.com