אודות הפרס

כחלק ממטרות המכון לעודד כתיבה ויצירה תורנית של תלמידי המכון,
מחולק מידי שנה פרס למאמר מצטיין שעוסק בכתיבה הלכתית אקטואלית.
הפרס מוענק ע"י הרב קרפל בנדר במשך שנים רבות,
ומאז פטירתה של רעייתו, רינה ז"ל מוקדש הפרס לזכרה.

המעוניינים להגיש מאמר לתחרות
מוזמנים לפנות לרב רפי שטרן
sternr111@gmail.com