נהלים - שעון נוכחות

1חובה להחתים כניסה ויציאה בתוכנת הנוכחות בכל השיעורים/סדרים.

2. במידה ששעור מסתיים לפני הזמן (90 דקות) מחוייב התלמיד בהמשך הלימוד ודיווח יציאה בתום 90 דקות.

3. תיקון על שכחה של החתמה  - יאושר תיקון אחד בחודש. (למלא בקשה תחת "שינוי שעות") כמו כן, תיקונים על שכחה יאושרו רק בתום הסמסטר.

4. השלמת שעות - במהלך הסמסטר יתקיימו ארועים בהם תינתן אפשרות להשלים שעות.

    על אירועי השלמה בלבד ניתן לדווח בשוטף מיד אחרי קיום האירוע.  (למלא בקשה תחת " השלמת שעות")

5. דיווח על חיסורים מוצדקים –חופשת לידה, חתונה, מילואים ושבעה  - ניתן לדווח בכל זמן. (למלא בקשה תחת "מחלה/מילואים/חופשה")